• Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kapsamında Kullanılan Belgeler

    Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Programı’nda kullanılan belgeler şunlardır: Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (KDDAÖ) (Sürüm 2.0) Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu (Sürüm 2.0) Ek-1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları Ek-2…

  • Kalite Komisyonu

    Kalite Komisyonu: Yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla oluşturulan komisyondur.