• Kurumsal Dış Değerlendirme Kapsamında Kullanılan Belgeler

    Kurumsal Dış Değerlendirme kapsamında kullanılan belgeler şunlardır: Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları Kurum Değerlendirme Formu Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Planı Örneği Değerlendirme Takımı Saha Ziyareti Planı Örneği Çıkış Bildirimi Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu…

  • Kalite Komisyonu

    Kalite Komisyonu: Yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla oluşturulan komisyondur.