• Araştırma Yetkinliği

  İnsan kaynağı, kurumun belirlediği araştırma hedeflerine ulaşmasında en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda kurumun araştırma strateji ve hedefleri ile uyumlu ve bu hedeflere sürekli katma değer sağlayacak ulusal ve uluslararası insan kaynağını planlamak önemli bir gerekliliktir.

 • Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri

  Uluslararasılaşma stratejisi, kurumun stratejik planında belirttiği ana stratejisine ulaşmak (katkı sağlamak) üzere uluslararasılaşma esaslı olarak belirlediği stratejiyi ifade etmektedir.

 • Araştırma Kaynakları

  Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek üzere kaynaklarını sürdürülebilir bir anlayışla geliştirmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak durumundadır.

 • Araştırma Stratejisi

  Araştırma stratejisi, Kurumun stratejik planında belirttiği ana stratejisine ulaşmak (katkı sağlamak) üzere araştırma esaslı olarak belirlediği stratejiyi ifade etmektedir.