• Kalite Güvence Sistemi ve Performans Yönetimi

    Kalite güvencesi sisteminin yönetilebilmesi için ölçülebilen parametrelere ihtiyaç duyulur. Bir yükseköğretim kurumu anahtar performans göstergelerini belirleyip izleyerek, yıllar içinde amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyini takip edebilir. Göstergelerdeki ilerleme durumuna bağlı olarak kurum yeni amaç ve hedefler belirleyebilir, mevcut olanları güncelleyebilir ya da bunları daha üst bir seviyeye taşıyabilir.

  • Kalite Güvence Sistemi ve Paydaşlar

    Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonları kurumun stratejik hedef ve politikaları çerçevesinde yürüttükleri kalite güvencesi sistemi çalışmalarında paydaş katılımının sağlanmasında önemli rol üstlenirler. Paydaşların süreçlere katılımı sağlandığında kurumun kalite güvence sisteminin belirlenmesi, güncellenmesi veya iyileştirilmesi için yürütülecek çalışmalara yön verilmesi sağlanır.