• Araştırma Performansı

    Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı olarak ve düzenli aralıklarla ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlayarak kamuoyu ile paylaşmalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.

  • Uluslararasılaşma Politikası

    Akademik bilginin yanı sıra, sosyal ve kültürlerarası yetenek ve tutumlar ile çok dillilik gibi birçok unsur iş hayatında mezunların rekabet gücünü artırmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası işbirlikleri sayesinde bir çok alanda araştırma maliyetlerinin azaldığı ve uzmanlığın getirdiği know-how ile daha başarılı sonuçlar elde edildiği de görülmektedir. Gerek kurumlara gelir oluşturması…