• Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

  Pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim, bir kriz anında yüz yüze eğitimin geçici olarak teknoloji ortamına aktarılmasıdır ve acil uzaktan öğretim, acil durum uzaktan öğretim olarak isimlendirilir.

 • Günümüz İhtiyaçlarına Cevap Verebilecek Bir Uzaktan Eğitim Sistemi İçin Bazı Anahtar Özellikler

  Uzaktan eğitim, Covid-19 salgınından sonra, artık destek olarak her zaman, bazı derslerde veya bazı zamanlarda
  yükseköğretimin tam kalbinde yer alacaktır.
  Bu doğrultuda ana hedef, örgün eğitim öğrencileriyle aynı diplomaya sahip olması ve dolayısıyla aynı program çıktılarını kazanması beklenen mezunların; örgün eğitimle yürütülen tüm süreçlere ve elde edilebilen tüm sonuçlara, uzaktan eğitimle de erişebilmesi ve sahip olabilmesi olmalıdır.

 • Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi Sistemi

  Uzaktan eğitim, genel anlamda öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynaklarının farklı fiziksel mekanlarda bulunduğu, derslerin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla eş zamanlı ya da eş zamansız olarak yürütüldüğü zamandan ve mekândan bağımsız esnek bir eğitim biçimi olarak tanımlanabilir. Uzaktan eğitim, yapısı gereği örgün eğitime kıyasla belirgin farklılıklar içermektedir. Nitelikli bir uzaktan eğitim sisteminde göz önünde bulundurulması gereken bileşenler; uzaktan eğitim politikası, altyapı ve erişim durumları, kullanım yeterlikleri, eğitim-öğretim süreçleri, uzman insan kaynağı, destek hizmetleri,
  bilgi güvenliği ve etik boyutlardır.