• Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

  Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT):Bireylerin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenme yoluyla edinmiş olduğu öğrenme kazanımlarının resmi olarak tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlamaktadır. ÖÖT bireylere ve işverenlere çok sayıda fayda sunmaktadır.

 • Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

  Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin en önemli boyutu; öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınmasıdır. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında okutulan tüm programların periyodik olarak izlenmesi, sonuçların ilgili birimlerce değerlendirilmesi ve güncellemelerin yapılması iç ve dış kalite güvence sisteminde öncelikli ele alınan kavramlardır.

 • Eğitim-Öğretim Politikası

  Politika belgeleri, yükseköğretim kurumlarında yürütülen fonksiyonun kendisi için ne anlama geldiğini, hangi süreç veya mekanizmaları içerdiğini, nasıl örgütlendiğini kısaca özetleyen metinlerdir.

 • Kalite Güvence Politikası

  İç kalite güvence sisteminin yapılandırılması kapsamında başlangıç adımı “kurumun kendisini tanıması” çerçevesinde temel fonksiyonları ile ilgili “politikalarını” oluşturarak kamuoyu ile paylaşmasıdır. Politika belgeleri, yükseköğretim kurumlarında yürütülen fonksiyonun kendisi için ne anlama geldiğini, hangi süreç veya mekanizmaları içerdiğini, nasıl örgütlendiğini kısaca özetleyen metinlerdir. Bu metinler tanıtım veya reklam amaçlı olmayıp kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulmalı, paydaşlar tarafından anlaşılır olmalı ve net mesajlar içermelidir.