• Uluslararasılaşma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

    Yükseköğretim kurumunun, stratejik hedef olarak belirlemiş olduğu uluslararasılaşmaya yönelik finansal kaynak, insan gücü (akademik ve idari), uluslararası paydaş çeşitliliği ve yurt içi ve yurt dışı fon girişini sağlayacak araştırma projelerini zenginleştirmesi beklenir.

  • Uluslararasılaşma Bağlamındaki Kaynaklar

    Yükseköğretim kurumunun öncelikle uluslararasılaşmayı bir stratejik hedef olarak belirlemiş olması ve bu yönde finansal kaynak, insan gücü (akademik ve idari), uluslararası paydaş çeşitliliği ve yurt içi ve yurt dışı fon girişini sağlayacak araştırma projelerini zenginleştirmesi beklenir. Aynı şekilde uluslararası tanınırlığın artmasıyla yabancı öğrenci sayı ve oranlarının yükselmesi beklenir.