• Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Organizasyonel Yapısı

  Kurumun toplumsal katkı politikası ile uyumlu kurumsal bir yönetim ve organizasyon yapısına ihtiyaç vardır. Toplumsal katkı politikasına bağlı olarak süreçlerin yönetimi ve organizasyonel yapısı oluşturulurken politikası gereği katılımcı olması ve bu yapı içerisinde hiyerarşik bağlantıların iyi tanımlı ve birbiriyle ilişkili olarak etkin olması beklenmektedir.

 • Toplumsal Katkı Politikası

  Yükseköğretim kurumlarının yaygın olarak kabul edilen üç temel fonksiyonu; eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetidir. Üniversiteler, politika ve uygulamalarında bu fonksiyonlara farklı ağırlıklarında yer vermektedirler. Yükseköğretim Kanunu, toplum hizmeti fonksiyonunu üniversitelerimizin temel görevleri arasında saymaktadır. Özellikle, bölge üniversitesi niteliğindeki üniversitelerimizin kuruluş gerekçelerinde ve vizyon ve/veya misyon ifadelerinde bölgesel kalkınmaya katkı konusuna vurgu yapılmıştır.

 • Toplumsal Katkı Bağlamında Kaynaklar

  Kurum, toplumsal katkı politika ve stratejileri doğrultusunda çeşitli toplum hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunumları; çeşitli araştırma ve uygulama merkezleri -sürekli eğitim merkezi, sağlık araştırmaları merkezi, tarım araştırmaları merkezi, çevre araştırmaları merkezi vb- aracılığıyla yapılmaktadır. Toplumsal katkıya yönelik hizmetlerin bir bölümü ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sunulur. Gelir getirici etkinliklerin mali yönetimi döner sermaye birimleri tarafından sağlanmaktadır.

 • Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

  Herhangi bir eğitim hizmetinin sunumundaki temel unsurlardan birisi de öğrenme kaynakları-ortamlarıdır (Derslikler, lab., kütüphane, spor tesisleri, basılı kitap-dergiler, e-kitap ve dergiler vb). Öğrenme kaynaklarının sunumu, üniversitedeki öğrenci sayısı ve öğrenci ihtiyaçlarıyla ilişkilidir. Yeterli miktarda altyapı ve tesis için uygun kaynakların tahsis edilmiş olması ve kaynakların etkili yönetimi gerekir.

 • Eğitim-Öğretim Kadrosu

  Eğitim-öğretim kadrosu, üniversitelerin ana paydaşlarından birisidir ve öğretimin niteliği açısından anahtar öneme sahiptir. Dolayısıyla eğitim-öğretim kadrosu bir yükseköğretim kurumunun kalite güvencesinin temelini oluşturur. Bu bağlamda, eğitim-öğretim kadrosunun atanması, kurum içinde yükseltilmesi, iş yükünün tanımlanmış olması, yıllık performans değerlendirmesi, performansa göre ödüllendirme, yetkinlik alanlarına uygun derslerde görevlendirilmesi, sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması ve dışarıdan yapılacak görevlendirmelerde de tanımlı kriter ve süreçlerin belirlenmiş olması ve bu kriter ve süreçlerin herkesin kolayca erişebileceği biçimde şeffaf olarak önceden ilan edilmesi ve adil olarak uygulanması beklenir.