Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
 

YÖKAK

Eğitim ve Bilgi Portalı


YÖKAK bilgi paketleri, program açıklama ve kılavuzları ve değerlendirici eğitimleri  paylaşım platformu

YÖKAK Değerlendirme Ölçütleri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bilgi Paketleri & Eğitimler

Kalite Değerlendirme Süreçlerinde Aktif Rol almak İster Misin ?

Kalite Kültürü Süreçleri Bilgi paketleri

Kalite güvencesi kültürü kavramları, tanımlamaları, ölçütler, sistemler, örnek uygulamalar ve değerlendirme programları bilgi paketleri

Değerlendirme Süreci Eğitimleri

Akademik , idari ve öğrenci değerlendirici eğitimleri, takım lideri eğitimleri, kurum, paydaş ve mentorlük eğitimleri

Yöntemler & Metaryaler

Öğrenme Yöntemi ve kılavuzunu belirle....

Tanımlar

Kavram Tanımları

Programlar

Kavram Tanımları

Kılavuzlar

Kavram Tanımları

Notlar

Kavram Tanımları

Slaytlar

Kavram Tanımları