1. Forum

Bildirimler
Tümünü temizle

Kalite Komisyonları Bilgi Portalı Forumu

Ana Kategori
Gönderiler
Konular

Kalite Güvence Sistemi

Kalite güvencesi sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar.

0
0

Eğitim ve Öğretim

Eğitim-öğretim süreçlerinde iç kalite güvence sistemi ile ilgili mekanizmalar, kurumun paydaşlarının katılımı ile oluşturduğu, eğitime bakış açısını, önceliklerini, hedeflerini ve iş yapış biçimini ifade ettiği bir araç olan kalite politikası üzerine inşa edilmelidir.

0
0

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma politikası, kurumun araştırma alanında doğru karar almasına rehberlik eden ilke, kural ve esaslardır. Kurumun, araştırmaya bakış açısını ve araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri ifade eden ve kurumun tamamında benimsenen bir araştırma politikası tanımlanmalıdır.

0
0

Yönetim Sistemi

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, tüm kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

0
0