1. Forum

Notifications
Clear all

"Programların Amaçları ve Öğrenme Çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Uyumu" konusunda aşağıdaki çalışma yapılmıştır. Uygun mudur, eleştiri ve katkılarınız neler olabilir?  

 

Öğr. Gör. Kuddis Büyükakıllı
Katılım : 12 ay önce
Gönderiler: 7
14/09/2019 8:54 pm  

TYYÇ - “Mühendislik, Üretim ve İşleme” Temel Alanı Önlisans Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)

Tekstil Teknolojisi Programı Öğrenme Çıktıları

Dersler

 BİLGİ

-Kuramsal

-Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir

1.  Temel bilimleri kullanarak mesleği ile ilgili konularda bilgilerin yorumlamasını yapabilir.

2.  Tekstil ürünlerinin özelliklerini bilir ve gözle kalite kontrol işlemlerini yapabilir.

Fizik

Kimya

Tekstil Kimyası

Matematik

Meslek Matematiği

Doğal Lifler

Yapay Lifler

Kumaş Analizi ve Tasarımı

Tekstilde Kalite Kontrol

Dokuma Hataları ve Kalite Kontrolü

 BECERİLER

-Bilişsel

-Uygulamalı

Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.

Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.

Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

3.  Tekstil üretiminde kullanılan teknolojileri tanır, üretim sırasında meydana gelen problemleri çözebilir.

4.  Tekstil ürünlerinin üretim yöntemlerini bilir, ilgili makineleri kullanabilir ve üretim ve maliyet hesaplamaları yapabilir.

5.  Tekstil endüstrisinde kullanılan kalite kontrol testlerini yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.

6.  Kumaş üretimi için ürün geliştirme ve tasarı çalışmaları yapabilir.

İplik Teknolojisi

Pamuk İplikçiliği

Yeni İplik Eğirme Yöntemleri

Dokuma Teknolojisi

Örme Teknolojisi

Terbiye Teknolojisi

Konfeksiyon Teknolojisi

Tekstil Bitim İşlemleri

Fiziksel Tekstil Muayeneleri

Konfeksiyon Testleri

Kumaş Yapı Testleri

Örme Kumaş Yapıları, Analizi ve Tasarımı

Kumaş Testleri

Tekstil İşletme Laboratuvar Uygulamaları I

Tekstil İşletme Laboratuvar Uygulamaları II

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.

7.    Mesleki konularda bireysel olarak araştırma yapabilir ve takım çalışması içerisinde yer alabilir. Yeni gelişen teknolojileri takip edebilir, bunları mesleği için kullanabilir ve güncel gelişmeleri öğrenebilmek için meslek içi eğitim alma gereğine inanır.

Davranış Bilimleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

Proje Teknikleri

Halkla İlişkiler

Mesleki Üretim ve Maliyet Hesapları

Tekstilde Fiziksel ve Kimyasal Kalite Kontrol

Renk Haslık Testleri

Kimyasal Testler

İplik Testleri

Boya Teknolojisi

Baskı Teknolojisi

Teknik Tekstiller

Dokusuz Yüzeyler

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.

Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

8.    Bilgisayar kullanmayı bilir, mesleği ile ilgili programları kullanmayı öğrenebilir, ofis programlarını kullanarak rapor yazabilir ve sunum yapabilir.

9.    Türkçe ve İngilizce olarak çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplum ile etkin olarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir ve teknik raporlar yazabilir.

10.     Sosyal konulara duyarlıdır ve bu konularda çalışmaya isteklidir, entelektüel birikim sahibi olmayı önemser ve genel mesleki etik kuralları bilir ve gözetir.

 

Ofis Yazılımları

Türk Dili I

Türk Dili II

Yabancı Dil I

Yabancı Dil II

Mesleki Yabancı Dil

İletişim

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Cumhuriyet Tarihi

Alana Özgü Yetkinlik

Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir

11.     İş kurma ve yönetme becerilerine sahiptir ve iş ve çalışma mevzuatını bilir.

12.     Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önemini kavrar, ilgili mevzuatı ve gereken önlemleri almayı bilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek Etiği

Girişimcilik

İşletme Yönetimi

Çevre Koruma

Kalite Yönetim Sistemleri


Alıntı