1. Forum

Notifications
Clear all

Kalite Güvence Sistemi

Kalite güvencesi sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar.
Soru Başlığı
Görüntüleme
Gönderiler