1. Forum

Notifications
Clear all

"Kalite Güvencesi Stratejilerinin, Hedeflerin, Önceliklerin ve Tercihlerin Misyon ve Vizyon ile İlişkisi" konusunda yapılan çalışma için eleştiri, görüş ve önerilerinizi öğrenmek isterim.  

 

Öğr. Gör. Kuddis Büyükakıllı
Katılım : 1 sene önce
Gönderiler: 7
14/09/2019 11:17 pm  

Misyon ve vizyon ile stratejik amaçlar ve hedefler ilişkisi

Misyon ve Vizyon

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Nitelikli eğitim-öğretim

A1: Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek

H4.2: Üniversite personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak

H4.3: Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphane kaynaklarını artırmak

Değişime adapte olma becerilerine sahip bireyler yetiştirme

H1.2: Ders süreçlerini, karşılıklı etkileşimi ve aktif öğrenci katılımını artıracak şekilde düzenlemek

Mesleki anlamda talep gören yetkinlikte bireyler yetiştirme

H1.1: Program müfredatlarını, yenilik ve gelişmeler doğrultusunda çağın gerekliliklerini, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemek

Anlamlı yaşamaya hazır ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirme

H5.1:Öğrenci topluluklarının ve faaliyetlerinin sayısını artırmak

Özgün değer katan araştırmalarından ürettiği bilgi ve teknoloji ile ülkenin rekabet gücünü artırma

H2.2: Bilimsel araştırmalarda dış kaynak desteklerinin sayısını ve çeşitliliğini artırmak

Hoşgörü, sevgi ve saygıyla topluma hizmet etmeyi benimseme

A5: Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliğini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak

Gelişim odaklı bir üniversite olma

H3.2: Girişimcilik ve yenilikçilik alanında farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak

Bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde toplum üzerinde yönlendirici ve geliştirici etkiye sahip bir üniversite olmak

A3: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü geliştirerek üretilen bilgi ve teknolojinin üretime dönüşmesini sağlamak

Eğitim-öğretimde evrensel standartları yakalamış bir üniversite olmak

H1.4: Disiplinlerarası lisansüstü program sayısını artırmak

İleri teknoloji üreten bir üniversite olmak

A2: Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak

Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin katma değere dönüştüğü bir üniversite olmak

H2.4: Öğretim elemanlarının araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere katılımlarını artırmak

H2.5: Üniversite kaynaklı patent başvuru/tescil sayısını artırmak

Bir parçası olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak

H4.5:Kurumsallaşmayı geliştirmek ve kurumsal iletişimin etkinliğini artırmak

Saygın ve tanınır bir üniversite olmak

A4: Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek

 


Alıntı
Öğr. Gör. Burak Yuksel
Katılım : 11 ay önce
Gönderiler: 1
17/09/2019 12:42 pm  

Sayın hocam çalışmanız çok  değerli yol gösterici bir çalışma paylaşınız için teşekkür ederim. Değişime adapte olmanın yanı sıra değişim gerekliliğini fark edecek değişimi ortaya koyabilecek nitelikte bireyler olarak ya da daha toparlayıcı bir ifade eklenebilir. Ayrıca multidisipliner öğretilere açık bireyler gibi ifadeler eklenerek çoğaltılabilir. disiplinlerarası lisansüstü programların yanı sıra disiplinler arası seçmeli derslerde çoğaltılmalıdır.


CevapAlıntı