1. Forum

Notifications
Clear all

Birim, bölüm ve yükseköğretim kurumlarının bazı performans göstergelerinin puan olarak hesaplanması için bir öneri  

 

Öğr. Gör. Kuddis Büyükakıllı
Katılım : 2 sene önce
Gönderiler: 7
29/09/2019 12:57 am  

Birim, bölüm ve yükseköğretim kurumlarının performans göstergelerinin puan olarak hesaplanması için bir çalışma yapılmıştır. Birimlerin, bölümlerin ve yükseköğretim kurumlarının yıllık performans puanlarını bulmak için tüm göstergelerin puanlarının ortalaması alınacaktır. Böylece bir yükseköğretim kurumunun her biriminin ve birimlerindeki her bölümün performans değeri tek bir rakam ile gösterilebilecektir.

Ekteki tablodaki hesaplamalar için gereken veriler Yükseköğretim Kurulu internet sitesindeki Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sisteminden alınmıştır. Eşitlikten önceki rakamlar sayı veya % değerleridir. Eşitlikten sonraki rakamlar  100 üzerinden yapılan puanlamaları göstermektedir. 

 

emreyilmas beğenme
Alıntı