1. Ana Sayfa
 2. Ar-Ge Süreçleri
 3. Araştırmada İnsan Kaynağı

Araştırmada İnsan Kaynağı

İnsan kaynağı, kurumun belirlediği araştırma hedeflerine ulaşmasında en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda kurumun araştırma strateji ve hedefleri ile uyumlu ve bu hedeflere katma değer oluşturacak ulusal ve uluslararası insan kaynağını planlamak önemli bir gerekliliktir. İnsan kaynağı planlamasının yapılmasının ardından “İnsan Kaynakları Yönetim Modeli”nin oluşturulması faydalı olacaktır. Bu modelin aşağıdaki unsurları içermesine dikkat edilmelidir: 

 • performans değerlendirme kriterlerini oluşturmak ve düzenli olarak izlemek,  
 • kariyer yönetimi (akademik yükselme ve atama) konusundaki kural ve süreçleri belirlemek,
 • mesleki yetkinlikleri iyileştirmek amacıyla kişisel eğitim programları organize etmek.

Kurumun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan akademik kadrolarına ilişkin işe alım, atanma ve yükseltilme süreçlerinin tanımlı ve açık olması beklenmektedir. Özellikle araştırma politika, strateji ve hedefleri ile öğretim üyeliğine atanma/yükseltilme süreci arasında net ve tutarlı ilişki sağlanmalıdır. Bu sürecin inşasına ilişkin olarak aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi önerilmektedir:

 • Kurumun araştırma strateji ve hedefleri doğrultusunda akademik personel ihtiyacının belirlemesi,
 • Akademik personelin işe alım süreçlerinin tanımlı ve açık olması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme performansının izlenmesine yönelik tanımlı süreçlerin bulunması (yönetmelik, yönerge, rehber, kılavuz vb.) ve tüm bu belgelere kolay erişim sağlanması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme performansının izlenmesine yönelik süreçlerin kurumun akademik birimleri arasındaki farklılıklar dikkate alınarak tasarlanmış olması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamaların (yayınlara yönelik teşvik mekanizmalarının olması ve bunların sürdürülebilir kılınması, yıllık performansa göre başarılı akademik personelin takdir edilmesi ve bunun kamuoyu ile paylaşımı vb.) bulunması, 
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirmeye ilişkin ulusal ve uluslararası araştırma ağlarına dahil olmasını destekleyecek (kongre/konferans katılım ve düzenlemeye yönelik süreçlerin tanımlı olması ve bu desteklere ayrılmış bütçenin bulunması vb.) unsurların bulunması,
 • Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında hazırlanan KİDR’lerde Araştırma ve Geliştirme başlığı altında; araştırma stratejisi ve hedefleri, araştırma kaynakları, araştırma kadrosu ve araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi olmak üzere toplam dört ölçüt bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na alınan Kurumların KGBR’leri incelendiğinde bu dört ölçüte ilişkin olgunluk düzeyleri, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Kurumsal Dış Değerlendirme Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Ölçütlerine İlişkin Olgunluk Düzeyi
(2018 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Durum Raporu, 2019: 42)
UYARI:

Araştırma ve Geliştirme ölçütlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca hazırlanan 2018 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nun 2.6.3. başlığı altındaki “Güçlü Yönler” ile “Gelişmeye Açık Yönler”in incelenmesi faydalı olacaktır.

Son güncelleme 17 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler