Eğitim-Öğretim Kadrosu

Eğitim-öğretim kadrosu, üniversitelerin ana paydaşlarından birisidir ve öğretimin niteliği açısından anahtar öneme sahiptir. Dolayısıyla eğitim-öğretim kadrosu bir yükseköğretim kurumunun kalite güvencesinin temelini oluşturur.

Uygun sayı ve nitelikteki kadroların oluşturulması, kurumda tutulması ve verimli olarak çalıştırılması yükseköğretim hizmetlerinin kalitesini belirleyen en önemli etkendir.

Bir yükseköğretim kurumunun akademik kadrolarının oluşturulması ve sürdürülmesinde göz önünde bulundurulacak başlıca unsurlar şunlardır:

  • Akademik kadroya atamaya ilişkin kriterlerin belirlenmesi
  • Öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarıyla yürüttükleri dersler arasında uyumun sağlanması
  • Akademik kadroların yıllık performanslarının değerlendirilmesine ilişkin bir araç ya da mekanizmanın oluşturulması
  • Akademik kadroların ödüllendirilmesine/teşvik edilmesine ilişkin bir düzenlemenin yapılmış olması
  • Akademik kadroların sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması
  • Dışarıdan görevlendirilecek öğretim görevlileri için kriterlerin belirlenmesi
  • Akademik kadroların atanması, yükseltilmesi ve gelişimine ilişkin düzenleme ve fırsatların herkesin erişimine açık olarak ilan edilmesi
  • Akademik kadroların atanması, yükseltilmesi ve gelişimine ilişkin düzenlemelerden herkesin adil olarak yararlanabilmesi
  • Tüm bu kriter ve süreçlerin, şeffaflığının ve adilliğinin sistematik olarak izlenmesi ve iyileştirmelerin kayıt altına alınması
Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler