1. Ana Sayfa
 2. Kalite Güvence Sistemi
 3. Kalite Güvence Politikası

Kalite Güvence Politikası

Kalite Güvence Sisteminde politika belgeleri

Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemi, kurumun gelecek planlarını belirlemesi; sahip olunan kaynakların ve yetkinliklerin bu hedefler doğrultusunda yönetilmesi, tüm süreçlerin kurumsal değerlerle uyumlu olarak yönetilmesi, ölçme ve izleme yoluyla sürekli öğrenme ve iyileştirmenin benimsenmesini kapsamaktadır. İç kalite güvence sisteminin yapılandırılması kapsamında başlangıç adımı “kurumun kendisini tanıması” çerçevesinde temel fonksiyonları ile ilgili “politikalarını” oluşturarak kamuoyu ile paylaşmasıdır. Politika belgeleri, ilgili fonksiyonun üniversite için ne anlama geldiğini, hangi süreç veya mekanizmaları içerdiğini, nasıl örgütlendiğini kısaca özetleyen metinlerdir. Bu metinler tanıtım veya reklam amaçlı olmayıp kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulmalı, paydaşlar tarafından anlaşılır olmalı ve net mesajlar içermelidir.

Politika belgeleri kurumsal yönetimde, detaylı planlamanın geliştirilmesi, strateji ve hedeflerin oluşturulması ve uygulanması amacıyla kılavuz olarak kullanılabilir. Temel fonksiyonları ile ilgili “politikalarını” ilk defa yazmaya başlayacak kurumların önceliği kalite güvencesi politikasına vermeleri önerilir. Kurumun daha sonra kalite güvence sisteminin temel bileşenleri olarak yönetişim, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında da politikalarını belirlemesi ve ilan etmesi uygun olacaktır.

Kendini tanıyan üniversitenin; bir başka deyişle yönetişim, eğitim, araştırma, topluma hizmet ve uluslararasılaşma politikalarını hazırlamış olan ve bunların tamamını harmonize eden bir kurumun, her birinin ayrı performansının ve birbirleriyle olan ilişkilerinin değerlendirildiği, iç kalite güvence sistemini kurgulaması kolaylaşmıştır.

Prof. Dr. Öktem VARDAR

Kalite Güvence Politikasının kapsamı

Kalite güvence politikası aşağıdaki unsurları içerecek şekilde hazırlanmalıdır:

 • Kurumun kalite güvence stratejisi,
 • Kurumdaki eğitim ve araştırma ilişkisi,
 • Mekanizmalar ve süreçleri içerecek şekilde kalite güvence uygulamaları,
 • Kalite güvencenin yönetimini sağlayacak organizasyon/ örgütlenmeyi,
 • Program, bölüm, fakülte, rektörlük ve idari birimlerin sorumlulukları ve konumlarını
 • Eğitim, araştırma, yönetişim fonksiyonlarına ilişkin uygulama çerçevesi,
 • Öğrenci ya da çalışana karşı hoşgörüsüzlük veya ayrımcılığa karşı koruma yaklaşımı,
 • Kalite güvence politikasının izleme ve gözden geçirme yöntemleri,
 • Kalite güvence sisteminin kurum içi sahiplenilme durumu,
 • Çalışanlardaki politika farkındalığının izlenmesi,
 • Kurumsal kalite politikasının fakültelere nasıl yansıyacağı,
 • Kalite güvence sisteminde dış paydaşların rolü,
 • İç ve dış paydaşlara hesap verme yaklaşımları,
 • Akademik dürüstlük, özgürlük için ve akademik sahtekarlığa karşı yaklaşımlar.
Son güncelleme 18 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler