1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı
  3. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Programı’nın Tanımı ve Temel Özellikleri

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Programı’nın Tanımı ve Temel Özellikleri

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Programı Yükseköğretim Kalite Kurulu  tarafından yürütülen iki farklı dış değerlendirme uygulamasıdır.

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDIRME PROGRAMI (KDDP)

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı; Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen, her bir yükseköğretim kurumunun beş yılda en az bir kez dahil olduğu, bağımsız bir değerlendirme takımı tarafından eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile idari hizmet süreçlerindeki “planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme (PUKÖ)” döngüsünün olgunluk düzeyi temel alınarak ölçütlerle buluşma düzeyinin nitel ve nicel olarak değerlendirildiği  ve kuruma ait değerlendirme raporunun kamuoyu ile paylaşıldığı bir akran değerlendirme sürecidir.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın Aşamaları

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Şekil 1’deki aşamalardan oluşan bir süreci kapsamaktadır.  


Şekil 1. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nın Aşamaları

KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP)

Kurumsal Akreditasyon Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen, bağımsız bir değerlendirme takımı tarafından eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile idari hizmet süreçlerindeki “planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme (PUKÖ)” döngüsünün olgunluk düzeyi temel alınarak ölçütlerle buluşma düzeyinin nitel ve nicel olarak değerlendirildiği ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen kuruma ait akreditasyon kararının ve raporun kamuoyu ile paylaşıldığı bir değerlendirme sürecidir.

Kurumsal Akreditasyon Programı’nın Aşamaları

Kurumsal Akreditasyon Programı, Şekil 2’deki aşamalardan oluşan bir süreci kapsamaktadır.


Şekil 2. Kurumsal Akreditasyon Programı’nın Aşamaları �

KAP kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar verilmektedir:

  • Tam akreditasyon (beş yıl süreyle)
  • Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle)
  • Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesi.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Programı’nın temel özellikleri ve programların takvimi KDDP ve KAP kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu (Sürüm 2.0)’de sunulmuştur.

Son güncelleme 1 Haziran 2020

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler