1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal Yönetim Sistemi
  3. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Yönetim Sistemi

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Yönetim Sistemi

Yükseköğretim kurumu, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır. Kurumsal kalite güvence sistemi kapsamında tedarik ettiği hizmetlerin planlanması, değerlendirilip iyileştirilmesi yönünde uygulamalar gerçekleştirmelidir. Bu kapsamda kurumların faydalanabileceği bilgiler bu bölümde sunulmuştur.

Tedarikçi performansının kurumun performansı üzerinde direkt etkisi olduğundan kurumlarda tedarik edilen hizmet ve malların tedariğinde beklenen kalite düzeyleri tanımlanarak sistemli olarak izlenmeli ve iyileştirilmelidir. Kalite amaçlarına ulaşmak için de tedarikçilerin performansı değerlendirilmeli, yakın ilişkiler kurulmalı ve karşılıklı yarar esaslı işbirliği oluşturulmalıdır. Tedarik Zinciri Yönetimi olarak da adlandırılan bu işbirliği yönetimi yaklaşımıyla edilen hizmet ve malların kalitesi güvence altına alınabilmektedir.

NOT:

Tedarikçilerle uzun dönemli işbirliği kurularak birlikte geliştirme ve iyileştirme süreçleri yürütülmelidir.

Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamında öncelikli olarak kurumun tedarikçi seçimi, değerlemesi ve yönetimi konusunda belirli bir politikası olmalıdır. Tedarikçilerin aktif katılımı ile sağlanan işbirliği ortamı içerisinde tedarikçilere teknoloji ve bilgi desteği sağlama, ortak araştırma ve geliştirme projeleri yürütme, ortak iyileştirme projelerin yürütülmesi, ortak maliyet azaltma programları geliştirilmesi, hizmet içi eğitim destekleri gibi süreçler yürütülür.

UYARI:

Tedarikçilerle yapılan stratejik işbirlikleri ile kurum kalite ve yenilik yaratma üzerine odaklanabilir.

Bu işbirliği kültürü kurumlar için “iş paydaşı” kavramını ortaya çıkarmıştır. İş Paydaşı ile kastedilen birlikte hizmet üretilen ve/veya süreç yürütülen kurum ve kuruluşlardır. Örneğin; üniversitelerde yemek hizmetini sağlayan kuruluşlarla birlikte öğrenci ve çalışanlara yemek hizmeti sağlanması, iş başı eğitimleri kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlar gibi.

NOT:

Tedarikçiler ve iş paydaşları kurumun bir parçası olarak görülmeli ve süreçlere dahil edilmeli, işbirliği içerisinde kalite geliştirme çalışmaları yürütülmelidir.

Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler