1. Ana Sayfa
  2. Ar-Ge Süreçleri
  3. Araştırma Politikası

Araştırma Politikası

Araştırma politikası, kurumun araştırma alanında doğru karar almasına rehberlik eden ilke, kural ve esaslardır.  Kurumun, araştırmaya bakış açısını ve araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri ifade eden ve kurumun tamamında benimsenen bir araştırma politikası tanımlanmalıdır.

Bir başka deyişle, kurumun araştırma stratejilerini geliştirmesine ve uygulamasına yol gösteren bir araştırma politikası olmalıdır. Araştırma politikası doğası gereği esneklik göstermeyen/sabit ancak istisnai durumlarda değişiklik yapılabilecek ve üst yönetim tarafından karar almaya yönelik hazırlanan ilkelerden oluşur.

Araştırma politikası ile kurum;

  • Araştırmadaki önceliklerini ve tercihlerini,
  • Öğretim üyeleri ve diğer araştırma kadrolarıyla ilgili uygulamalarını,
  • Araştırma kaynaklarını ve altyapısının yönetimindeki tercihlerini,
  • Eğitim-öğretim ve toplumsal hizmet süreçleri ile ilişkisini,
  • Araştırma yönetiminde sorumlu olan ve rol alan birimler arasındaki ilişkileri,
  • Araştırma çıktılarının ve sonuçlarının izlenme, yayma ve yaygınlaştırma yöntemlerini,

belirler.

UYARI:

Kurumun araştırma politikası, stratejik planı ile uyumlu olmalıdır.

NOT:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun üniversitelerde “misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma” politikası doğrultusunda araştırma üniversitesi olma hedefinde olan üniversitelerden beklentisi de Araştırma Politikasının belirlenmesidir.

UYARI:

Kurum, Araştırma Politikası belirlerken uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel değişim, ihtiyaç ve/veya politikaları dikkate almalı ve bunlarla uyumlu bir Araştırma Politikası oluşturmalıdır.

UYARI:

Araştırma politikası karar odaklı olup, kuruma ait ilke ve değerleri vurgulayıcı nitelikte hazırlanmalıdır.

Son güncelleme 29 Haziran 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler