1. Ana Sayfa
  2. Toplumsal Katkı Süreçleri
  3. Toplumsal Katkı Bağlamında Kaynaklar

Toplumsal Katkı Bağlamında Kaynaklar

Kurum, toplumsal katkı uygulamaları  için ortam ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve stratejilere sahip olmalıdır.

Toplumsal katkı kaynakları

Kurum, toplumsal katkı politika ve stratejileri doğrultusunda çeşitli toplum hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunumları; çeşitli araştırma ve uygulama merkezleri (sürekli eğitim merkezi, sağlık araştırmaları merkezi, tarım araştırmaları merkezi, çevre araştırmaları merkezi vb.) aracılığıyla yapılmaktadır. Bu hizmet sunumlarının bazıları ücretsiz olarak sunulurken bazıları da gelir getirici bir hizmet olarak sunulmaktadır. Topluma yönelik etkinliklerden elde edilen gelirlerin bütçe yönetimi büyük ölçüde üniversite döner sermaye işletmeleri tarafından  sağlanmaktadır.

Kurumun toplumsal katkı amacıyla katılımcılara ücretsiz olarak sunduğu hizmetler için üniversite bütçesinden kaynak ayırması gerekmektedir. Bu tür hizmetlere örnek olarak; konferanslar, toplantılar, sağlık taramaları, araştırma projeleri, yayınlar, gönüllü danışmanlık vb. sayılabilir. Kurum bu hizmetlerden bazılarını paydaşlarıyla ortak proje olarak gerçekleştirebilir Örneğin; il sağlık müdürlükleriyle ortak sağlık çalışmaları, il tarım müdürlükleriyle ortak çalışmalar, il milli eğitim müdürlükleriyle ortak çalışmalar, üniversite-endüstri ortaklıkları, kalkınma ajanslarıyla ortak çalışmalar, il yönetimleriyle ortak çalışmalar, il kültür müdürlükleriyle ortak çalışmalar vb.

Kurumun gelir getirici bir etkinlik olarak sunduğu hizmetlere; yetişkin eğitimi, bazı araştırma projeleri, sağlık, laboratuvar, danışmanlık vb. hizmetleri örnek olarak verilebilir.

Kurum her yıl bütçesinde, bir taraftan  ücretsiz olarak sunacağı hizmetlerle ilgili olarak kendi bütçesinden kaynak tahsis etmeli öbür yandan da gelir getirici hizmetlerle ilgili olarak bütçesini planlamalıdır.

Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler