1. Ana Sayfa
 2. Uluslararasılaşma
 3. Uluslararasılaşma Bağlamındaki Kaynaklar

Uluslararasılaşma Bağlamındaki Kaynaklar

Yükseköğretim kurumunun Uluslararasılaşma Politikası ile Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri maddelerinde açıklandığı üzere ilan edilmiş uluslararasılaşma politika, strateji ve hedefleri doğrultusunda kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanlarında uluslararasılaşma amacına hizmet edecek uygulamalarında faydalanabileceği her türlü kaynak ve imkânlar bu bölümde ele alınacaktır.

Bir kurumun kendi ülke sınırları dışında tanınırlığının artırılması, ülkenin Yükseköğretim Sistemi’nin tanınırlığına da hizmet edecektir. Bunu başarmanın çok farklı yolları olduğu gibi, kurumların da bu alanda faydalanabilecekleri genel ve kuruma özel kaynaklar mevcuttur. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Kurumun ilan edilmiş kalite politikası doğrultusunda uluslararasılaşmaya ayırdığı nakit kaynakları olması
 • Kurumun araştırma çalışmaları için üniversite dışı ve uluslararası fonlamaların miktarını artırmaya yönelik stratejileri doğrultusunda araştırmacıları teşvik etmek üzere çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirmesi ve destek birimlerinin (proje yazım destek birimi, teknoloji transfer ofisi, patent destek birimi, yabancı dil yazım ve tercüme destek birimi, teknokent, vb) kurması.  
 • Gerekli kriterleri taşıdığı şeffaf ve adil kriterlerle belirlenmiş yabancı öğretim üyesi istihdam edilmesi.
 • Yapılandırılmış mezun izleme sistemi yardımı ile yabancı ülkelerde ya da Türkiye’deki yabancı şirketlerde kariyerine devam eden mezunlar.
 • Yükseköğretim kurumunun uluslararası işbirlikleri, yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim üyeleri, dış ortaklarla yürütülen araştırma projeleri gibi uluslararası bilinirliği artıracak faaliyetleri ve sonuçlarını izlemeye imkân tanıyacak şekilde yapılandırılmış; kurumun sıralama sistemleri tarafından ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasına imkân tanıyacak bir bilgi yönetim sisteminin varlığı.
 • Dış paydaşların yükseköğretim kurumu ile devam eden ortak çalışmalarında paydaşın mevcut uluslararası temas ve iş birliklerinden faydalanılması.
 • Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklar gibi kurumların, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma çalışmalarına verdiği destekler; finansal destekler, ortak fayda beklentisi taşıyan organizasyonlara destekler, yetişmiş insan gücü ve stratejik kaynak paylaşımları vb.
 • Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri gerektiğinde, yurt içi staj tecrübesinin yanında yurt dışı staj olanaklarının da araştırılarak desteklenmesi.
 • İyi yapılandırılmış bir danışmanlık sistemi dahilinde kendi yurt dışı kariyer ve iş birliği tecrübelerini öğrencilere aktararak onları uluslararası hareketlilik ve kariyer planı konusunda yönlendirecek öğretim üyelerinin bulunması.
Son güncelleme 1 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler