1. Ana Sayfa
 2. Uluslararasılaşma
 3. Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri

Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri

Uluslararasılaşma Stratejisi

Uluslararasılaşma stratejisi, kurumun, stratejik planında belirttiği ana stratejisine ulaşmak (katkı sağlamak) üzere uluslararasılaşma esaslı olarak belirlediği stratejiyi ifade etmektedir. Bu özelliği ile uluslararasılaşma stratejisinin;

 • Kurumun temel stratejisi,
 • Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri ve 
 • Kurumun öncelikli (odak) araştırma alanları

ile uyumlu olması ve onları desteklemesi gereklidir.

Uluslararasılaşma stratejisinin katılımcı bir süreç çerçevesinde ilgili dış paydaşların görüşleri alınarak oluşturulması beklenmektedir.

Uluslararasılaşma stratejisinin bir odağının olması, hedeflerin oluşturulması ve izleme sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi için oldukça önemlidir. Bu kapsamda işbirliğine yönelik hedef ülkelerin ve hedef araştırma alanlarının belirlenmesi yerinde olacaktır.

Uluslararasılaşma Hedefleri

Uluslararasılaşma hedefleri oluştururken temel gereklilik, uluslararasılaşma stratejisini desteklemektir. Bununla birlikte ulaştırma hedefleri aşağıda belirtildiği şekli ile alt hedeflere ayrılabilir:

 • uluslararası öğrencilere yönelik hedefler,
 • uluslararası araştırmacılara yönelik hedefler,
 • uluslararası işbirliklerine yönelik hedefler,
 • uluslararası hareketlilik ve değişim programlarına yönelik hedefler,
 • uluslararası proje desteklerine yönelik hedefler,
 • uluslararası akreditasyon, tanınma ve denkliğe yönelik hedefler, 
 • uluslararası müfredat (lisans ve lisansüstü programlar) oluşturulmasına yönelik hedefler,
 • yabancı dil eğitimine, yabancı dilde eğitime ve Türkçe eğitimine yönelik hedefler,
 • uluslararası görünürlüğün artırılmasına yönelik hedefler.

Yukarıdaki her bir alan için belirlenen hedeflere ulaşmak üzere (uygulama aşamasında) aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Uluslararası araştırmacı ve öğrenci teminine yönelik süreçlerin tanımlı, belirgin ve yayınlanmış (rehber ve kılavuzlar) olması,
 • Uluslararası araştırmacı ve öğrencilere yönelik araştırma, burs, destek ve eğitim olanaklarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin oluşturulması ve ulaşılabilir hale getirilmesi.

Uluslararasılaşma stratejisi ve hedeflerinin uygulanması süreçlerinden sorumlu organizasyonel yapıların (Uluslararası İlişkiler Ofisi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Araştırma ve Eğitim Koordinatörlüğü vb.) varlığı önem taşımaktadır. Bu yapıların Kurum genel organizasyonel yapılanması içindeki yerinin ve sorumlularının belirlenmiş olması gerekmektedir.

Uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde belirlenen hedeflerin ve performans göstergelerinin izlenmesi, bu hedeflere hangi oranda ulaşıldığının tespiti ve buna yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu gerekliliğe dayalı olarak sürece ilişkin sorumlu birimlerin belirlenmesi de önem taşımaktadır.

UYARI:

Kurumun uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri oluşturulurken; Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nin ve Kurumun geçmiş dönemlerine ilişkin strateji, hedef ve uygulamalarının incelenmesi faydalı olacaktır.

Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler