1. Ana Sayfa
  2. Eğitim-Öğretim Süreçleri
  3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Önceki öğrenmelerin tanınması

Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT):Bireylerin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenme yoluyla edinmiş olduğu öğrenme kazanımlarının resmi olarak tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlamaktadır. ÖÖT bireylere ve işverenlere çok sayıda fayda sunmaktadır. Bireyler açısından mesleki gelişimi ve işgücü piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarını ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, kişinin motivasyon ve öz güveninin artmasını sağlaması bu sistemin öne çıkan faydalarındandır. İşverenler açısından ise, işyerindeki beceri ve/veya yeterlilik eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır.

Formal, nonformal ve informal öğrenme

Formal öğrenme düzenlenmiş ve yapılandırılmış içeriklerden meydana gelen ve tasarlanmış bir öğrenme olarak tanımlanmıştır. Formal öğrenmenin resmi bir tanınırlığı vardır (diploma, sertifika). Formal öğrenme öğrenen açısından amaçlı ve kasıtlıdır. Aynı zamanda müfredat, ortam ve yönetim açısından belirli kurallara ve yönetmeliklere dayalıdır.

Non-formal öğrenme ise açıkça öğrenme olarak tasarlanmamış fakat önemli öğrenme öğeleri içeren etkinliklerle yapılan öğrenmedir. Non-formal öğrenme de formal öğrenmeye benzer; öğrenen açısından amaçlı veya kasıtlıdır. Öğrenme etkinliklerinin belirli veya kesinleştirilmiş yüz yüze bir ortamda yapılmasına gerek yoktur. Öğrenenin ihtiyaçlarını anlama açısından avantajlıdır.

İnformal öğrenme çalışma hayatı, aile hayatı veya boş vakitler gibi günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili öğrenmeler olarak ifade edilir. Sık sık deneyimsel öğrenme ve kısmen kazara öğrenme olarak anılır. Öğrenme amaçları, öğrenme zamanı ya da desteği açısından yapılandırılmamıştır. Sıklıkla, bir belge verilmesine gerek olmaz. İnformal öğrenme amaçlı olabilir ancak birçok açıdan amaçlı oluşmamaktadır (rastgele/kazara).  İnformal öğrenme sürecinde geleneksel ya da formal eğitimin gereklilikleri çoğu zaman söz konusu değildir. Örneğin; öğrenme deneyimlerini düzenleyen bir ders planı gerekliliği yoktur. Kültür gezilerine katılmak, eğitimsel ya da bilimsel konuları kapsayan televizyon ya da radyo programları izlemek, bilimsel ya da eğitimsel içerikli gazete ve dergileri okumak aslında birer öğrenme etkinliğidir ancak çoğu zaman bir müfredat kapsamında gerçekleştirilmez. Fakat bu etkinlikler müfredat kapsamında gerçekleştirilirse bu etkinlik artık formal ya da non-formal bir süreç haline gelir.

NOT:

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (Örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (İn-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

İç kalite güvence sisteminde tanıma, kabul ve sertifikalandırma

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemi içerisinde dikkate alınması gereken önemli hususlardan bir diğeri ise eğitim-öğretim süreçleri kapsamında Öğrencinin Kabulü, Tanınması ve Sertifikalandırılması süreçleridir.

Kurumlar,

  • Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan öğrenci kabullerinde uyguladığı kriterleri,
  • Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere kurmuş olduğu izleme mekanizmaları,
  • Kurumda, önceki formal öğrenmelerin tanınması için uygulanan ktiterleri ve varsa,
  • Kurumda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için uygulanan süreçleri açık ve detaylı bir şekilde tanımlamalı ve paydaşlarına duyurmalıdır.

Örnekler

  • Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler)
  • Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)
  • Muafiyet sınavları
  • Değişim programlarında kullanılan öğrenim anlaşması
Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler