1. Ana Sayfa
 2. Eğitim-Öğretim Süreçleri
 3. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Öğrenme kaynakları: çeşitlilik, yönetim ve erişebilirlik

Herhangi bir eğitim hizmetinin sunumundaki temel unsurlardan birisi de öğrenme kaynakları-ortamlarıdır (Derslikler, lab., kütüphane, spor tesisleri, basılı kitap-dergiler, e-kitap ve dergiler vb). Öğrenme kaynakları-ortamları, öğrencilerin öğrenme eylemini gerçekleştirdikleri ya da öğrenmeyi destekleyici ve tamamlayıcı olan fiziksel ya da sanal mekan ve ortamlardır. Çeşitli öğrenme ortamları kurum içi, kurum dışı ve çevrim içi öğrenme ortamları olarak sınıflandırılabilirler. Örneğin:

 • Kurum içi: Derslikler, amfiler, laboratuvarlar, stüdyolar, kütüphaneler, çalışma salonları, spor tesisleri vb.
 • Kurum dışı: Müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, doğal alanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, uygulamalı eğitimle ilgili iş ortamları vb.
 • Çevrim içi: Uzaktan eğitim platformları, sanal laboratuvarlar vb.

Her kurumda bulunması gereken öğrenme kaynaklarının çeşidi ve kapasitesi, o kurumun öğrenme ihtiyaçlarıyla yakından ilişkilidir. Kurumların sahip olduğu öğrenme kaynaklarının yönetimi diğer bir konudur. Bunlardan bazıları (örneğin; derslikler, amfiler idari birimler tarafından yönetilirken, kütüphane ve laboratuvar yönetimleri ayrı olmaktadır). Öte yandan, uygulamalı derslerin yürütüldüğü ortamlar ve bu kurumlarla işbirliklerinin yönetimi ve mali kaynak sağlanması da önemli bir konudur (örneğin; müze ziyaretleri, alan gezileri, stajlar, teknoparklar, endüstriyel kuruluşlar vb).

Kurumların, belirli öğrenme kaynaklarına sahip olması önemlidir. Ancak, sahip olduğu kaynakların öğrenme taleplerine yeterince cevap vermesi –yani kapasitelerin yeterli olması- ve her öğrencinin bu kaynaklara erişebilir durumda olması daha önemlidir. Öte yandan, mevcut kapasitenin yeterince değerlendirilememesi de kaynak kaybı ve kaynakların iyi yönetilememesi anlamına gelir.

Öğretim hizmetlerinin sunumundaki ana unsurlardan olan öğrenme kaynakları-ortamlarının sağlanması da başlangıç aşamasında bir yatırım ve  işletme harcamaları için her yıl kaynak gerektirir. Yeterli kaynak sağlanabildiği takdirde yeterli ve standartlara uygun hizmet sağlama olanağı ortaya çıkar. Kamu üniversitelerinde kaynak tahsisi bütçe ile yapılmaktadır. Buradaki kritik konu üniversitenin öncelikleri arasında öğrenme kaynaklarının yeri ve önemi ile hükümetlerin tahsis edebileceği kaynak miktarıdır. Vakıf üniversitelerinde ise kaynak tahsisi Rektörlük ve Mütevelli Heyetin ortak çalışmalarıyla sağlanmaktadır.

Öğrenme kaynaklarının sağlanmasının ardından kaynak kullanım ve kaynakların yeterlilik düzeyinin kurum belgelerinde kayıtlı olması, sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeler, aynı zamanda öğrenme kaynaklarında önceki yıla göre ne ölçüde bir iyileşme sağlandığını da gösterecektir.

Öğrenci destek hizmetleri

Öğrenme kaynaklarının yanında öğrenmeyi desteklemek amacıyla üniversite içinde farklı yapı ve birimler oluşturulabilir. Bunlara örnek olarak; öğretme-öğrenme merkezi, öğrenci danışma merkezi, öğrenci toplulukları, engelli öğrenciler birimi, sanat, spor ve kültür etkinlikleriyle ilgili birimler, kariyer merkezi  verilebilir. Bu birimler, farklı biçimlerde yönetilebilir. Bazı üniversitelerde çoğunluğu bir rektör yardımcısına, bazı üniversitelerde bir öğrenci dekanına, bazı üniversitelerde, spor ve kültürle ilgili birimler idari yöneticilere, kariyer merkezi, engelliler birimi, öğrenci danışma merkezi akademik yöneticilere bağlı olarak yönetilebilir.

Bunlardan bazılarının görevleri şöyle tanımlanabilir:

 • Engelliler birimi: Engelli öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı ve destekleyici çalışmalar.
 • Uluslararası öğrenci ofisi: Uluslararası öğrencilerin üniversiteye uyumu ve öğrenmelerini destekleyici çalışmalar.
 • Kariyer Merkezi: Öğrencilerin öğrenim süreci içinde ve iş yaşamına geçiş aşamasında kariyer yönelimleri ve istihdamları konusunda destekler sağlayabilir. 
 • Öğrenci Danışma Merkezi: Öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca sosyal, duygusal, bilişsel ve mesleki alanlarda gelişimlerine, kişiler arası ilişkilerde becerileri olan bireyler olmalarına yönelik destek hizmeti sağlamak amacıyla kurulabilir.
 • Öğretme ve öğrenme merkezi: Sadece öğretim üyelerinin değil aynı zamanda öğrencilerin öğrenimlerini destekleyici etkinlikler yapmak üzere kurulabilir.
 • Spor, sanat ve kültürle ilgili birimler ve öğrenci toplulukları: Öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyebilir.
Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler