1. Ana Sayfa
  2. Kalite Güvence Sistemi
  3. Kalite Güvence Sistemi ve Performans Yönetimi

Kalite Güvence Sistemi ve Performans Yönetimi

Kurumsal gelişimde stratejik hedeflerin ve süreçlerin performans göstergelerinin tanımlanması ve sistematik olarak izlenmesi iç ve dış kalite güvence sisteminin en önemli boyutlarından birisidir. Kurumların stratejik amaç ve hedeflerinin yürütülen süreçlerle başarıya ulaştığından emin olmak için performans göstergeleri belirlemelidir. Belirlenen performans göstergelerinin ölçülmesi ile kurumun performansı izlenebilir ve bu sayede iyileştirme çalışmaları yürütülebilir. 

Bununla birlikte kurumun misyonu ve hedefleri doğrultusunda, özgünlüğünü en çok yansıtan ve en önemli olduğunu düşündüğü anahtar performans göstergelerine de (APG) karar vererek izlemesi önerilmektedir. Belirlenen performans göstergeleri içinden seçilen anahtar performans göstergeleri bir üniversitenin hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir değerler veya metriklerdir.

Anahtar performans göstergeleri belirlenirken paydaş görüşleri alınmalı ve aşağıdaki hususular göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Uygunluk düzeyi: Gösterge kurumun amaçları ve hedefleri ile uyumlu olmalıdır.
  • Güvenilirlik:  Gösterge tutarlı verilere dayanmalıdır.
  • Denetlenebilirlik: Gösterge incelenebilir verilerden oluşmalıdır.
  • Şeffaflık: Göstergenin dayandığı verilerin net bir anlamı olmalıdır.
  • Zamana bağımlılık: Göstergeleri destekleyen veriler güncel olarak elde edilebilmeli ve zaman içinde karşılaştırma yapmaya imkan sağlamalıdır.
NOT:

Yükseköğretim kurumlarımız, YÖKAK Yönetim Panelinden her yıl yaptıkları Kurum İç Değerlendirme Raporu girişlerinin yanı sıra Gösterge verilerinin de girilmesi beklenir. YÖKAK Yönetim Panelinde bir yükseköğretim kurumunda izlemesi beklenen Performans Göstergeleri; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve Yönetim Sistemi başlıkları altında toplanmıştı ve kurumların yıllar içinde ilgili alanlarda gösterdikleri gelişimi ortaya koymaktadır. Kurumlar burada yer alan göstergelerin yanı sıra kendi anahtar performans göstergelerini de belirleyebilir ve sisteme girişini yapabilir.

Son güncelleme 18 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler