1. Ana Sayfa
  2. Uluslararasılaşma
  3. Uluslararasılaşma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Uluslararasılaşma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Yükseköğretim kurumlarının Uluslararasılaşma Politikası ile Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri maddelerinde açıklandığı üzere ilan edilmiş olan uluslararasılaşma politika, strateji ve hedefleri doğrultusunda kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı ve yönetim sistemi alanlarında Kurumun Uluslararasılaşma Bağlamındaki Kaynakları maddesinde detaylandırıldığı gibi uluslararasılaşma amacına hizmet edecek uygulamalarında faydalanabileceği kaynak ve imkânlar mevcuttur. Bu kaynakların bir yandan kurumun iç kalite güvencesi sisteminde gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanılması gerekli iken diğer yandan da kurumun uluslararası bilinirliğini arttırmaya yönelik kazanımları olması beklenir.

UYARI:

Kurum tarafından uluslararasılaşma konusunda bir strateji ortaya konulmuş, bu strateji doğrultusunda hedefler ve bu hedeflere ulaşmak üzere izlenmesi gereken performans göstergeleri belirlenmiş ve bunların düzenli olarak izlenmesi için gerekli süreçler oluşturulmuştur.

Kurumun Uluslararasılaşma Bağlamındaki Kaynakları maddesinde özetlenen kaynakların kullanımı ve gerekli göstergelerin takibiyle kurumun uluslararasılaşma politika ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının takip edilmesi ve ulaşılamadığının görülmesi durumunda gerekli iyileştirmelerin yapılarak PUKÖ döngüsünün kapatılması beklenir. Bu bağlamda gerekli performans takibinin yapılabilmesi için gerekli bazı süreçler ve göstergeler şu şekilde özetlenebilir:

Yukarıda belirtilen örnek süreçler tasarlanırken aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilmelidir:

  • Programların yeterlilikleri belirlenirken Avrupa ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyum da göz önünde bulundurularak uluslararasılaşmaya ve kurumlar arası hareketliliğe imkân ve katkı sağlanabilir. 
  • Programlarda gerçek öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) sistemi kullanılmalı ve bunun uluslararası hareketliliğe yapacağı katkılar değerlendirilmelidir.
  • Yurt dışından öğrenci kabullerinde kurumda açık ve tutarlı kriterlerin uygulanması suretiyle lisans ve lisans üstü programlara kabul edilecek yabancı öğrencilerin bilgi birikim seviyelerinin yükseltilmesi.
  • Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinden uluslararasılaşma ile ilgili olanları ile kurumun kendi araştırma stratejileri arasında bir bağ kurulmuş olması.
Son güncelleme 1 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler