1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal Yönetim Sistemi
  3. Yönetimin Etkinliği, Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

Yönetimin Etkinliği, Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

Kurumların hizmet ürettikleri topluma karşı önemli bir sorumlulukları faaliyetleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeleridir. Kalite güvencesi kapsamında yükseköğretim kurumlarından beklenti; sorumluluklarıyla doğru orantılı olarak, göstermiş oldukları performans sonuçlarıyla ilgili düzenli, güvenli ve güncel bilgileri kolay erişilebilir şekilde paylaşmasıdır.

Yükseköğretim kurumları böylece, yüksek kalitede eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim çabaları sağladıkları kalitenin dışarıdan görülebilir hale getirilmesini sağlamaktadırlar. Bu aynı zamanda kurumun iyi uygulama örneklerini paylaşma istediğini de artırmaktadır. Özerkliğin diğer boyutu ise artan hesap verme sorumluluğudur.

UYARI:

Kurumların hesap verebilirlik yetkinliklerini güçlendirmek için güçlü bilgi yönetim sistemleri ile desteklenen kurumsal performans yönetim uygulamalarına ihtiyaç vardır.

Kurumların başarısı alan bazlı izlendiği ve değerlendirildiği gibi nihai çıktı açısından kurumsal başarılar olarak da izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu başarı kurumun yönetimin etkililiğinin de göstergesidir. Yönetimin etkinliği; kurumun, belirlenmiş olan vizyon, strateji ve hedefler doğrultusunda ne kadar başarılı yol aldığının göstergesidir. Kurumsal performans yönetimi sistemleri kapsamında izlenen ve değerlendirilen bu başarı durumu stratejilerin yaşama geçirilmesinde ne kadar başarılı (etkili ve verimli) olduğunu gösteren ölçütlerle izlenir ve nihai başarıyı ifade eder.

Son güncelleme 16 Temmuz 2019

Bu içerik faydalı mıydı?

İlgili İçerikler