1. Tanım ve Terimler Sözlüğü

Tanım ve Terimler Sözlüğü

All | A B D E İ K L M Ö P S T V Y
There are currently 9 kavram in this directory beginning with the letter T.
Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Yönetimi
Kurum, taşınır ve taşınmaz tüm fiziksel kaynaklarının yönetiminde kaynakların sürdürülebilirliğini ekonomik ve ekolojik açıdan etkilerini dikkate alarak yönetmelidir.

Tedarik Zinciri
Bir ürün veya hizmetin tedarikçiden müşteriye veya hizmet alıcılara kadar geçirdiği tüm süreçtir.

Toplumsal Katkı
Yükseköğretim kurumlarının, sahip oldukları bilgi potansiyelini, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla topluma transfer etmeleri, toplum için yarar sağlamalarıdır.

Toplumsal Katkı Çıktısı
Bir kurumun yaptığı toplumsal katkı uygulamalarının katkıyı alan bireyler ya da toplum üzerinde meydana getirdiği bilişsel, duyuşsal ya da psiko-motor kazanımlar olarak tanımlanabilir.

Toplumsal Katkı Fonksiyonları ve Uygulamaları
Toplumsal katkı fonksiyonları bir kurumdaki yapılan toplumsal katkı süreçlerindeki çeşitliliğini ifade etmektedir. Uygulamalar bu fonksiyonlara göre yapılan çeşitli etkinlikleri kapsar.

Toplumsal Katkı Kaynakları
Yükseköğretim kurumlarının topluma yönelik hizmetler için ayırmış olduğu kaynaklar ile bu tür hizmetlerden elde etmiş olduğu mali kaynaklar.

Toplumsal Katkı Politikası
Yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin dışında, içinde bulundukları topluma (bölgeye, yöreye) yönelik çıktı ve yararlarıya ilgili vizyon ve/veya misyonları.

Toplumsal Katkı Strateji ve Hedefleri
Toplumsal katkı stratejisi kurumun toplumsal katkı uygulamaları ile ilgili ortak bakış açısını yansıtır. Stratejiler, kurumun hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Hedefler bir kurumun toplumsal katkı ile ilgili stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçlarıdır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesidir. (http://www.myk.gov.tr/index.php/en/tuerkiye-yeterlilikler-cercevesi)