1. Tanım ve Terimler Sözlüğü

Tanım ve Terimler Sözlüğü

All | A B D E İ K L M Ö P S T V Y
There are currently 5 kavram in this directory beginning with the letter Y.
Yeterlilik
Bireylerin, bilgi, beceri, tutum, değer, davranış gibi yönlerden sahip olmaları öngörülen özellikler ya da nitelikler bütününü ifade eder. Bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumu.

Yönetim Bilişim Sistemleri
Çeşitli bilişim sistemleri yoluyla yönetilen bilgilerin yöneticilerin yararlanacağı ve kararlarında kullanabileceği şekilde analiz eden, görselleştiren ve erişilebilir hale getiren bilişim sistemidir.

Yönetsel Yapılanma
Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, idari destek süreçlerinin bütüncül olarak yönetilmesi sağlamak üzere oluşturulan yönetim yapısıdır.

Yükseköğretim Kurumu Kalite Güvence Politikası
Kurumun paydaşlarının katılımı ile oluşturduğu; uzun vadeli gelişimini yönlendiren ilke, kural ve standartlar ile kalite güvencesi yaklaşımında önceliklerini, hedeflerini ve iş yapış biçimini ifade eden politika belgesidir.

Yükseltme
Bir üniversitede doktor öğretim üyesi veya doçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesinin, akademik hiyerarşide bir üst kadroya ilerlemesini ifade eder.