1. Tanım ve Terimler Sözlüğü

Tanım ve Terimler Sözlüğü

 
Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumun, bilgileri bir araya getirmeyi, düzenlemeyi, saklamayı ve gereksinim duyulduğunda kolaylıkla erişilebilmesini sağlayacak bilişim altyapısı ve sistemleridir.

Bilgi Yönetimi
Kurumların, misyon ve stratejilerini başarmak amacıyla; sahip olduğu kritik bilgiyi tanımlama, bilginin edinimi ve paylaşılması süreçleridir.