1. Tanım ve Terimler Sözlüğü

Tanım ve Terimler Sözlüğü

 
Liderlik
Liderlik, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere kurumun iç ve dış paydaşları arasında hedef birliği sağlama ve paydaş gruplarını yönlendirme sürecidir.