1. Tanım ve Terimler Sözlüğü

Tanım ve Terimler Sözlüğü

 
Mali Kaynakların Yönetimi
Kurum finansal (mali) kaynaklarını, misyon ve stratejilerini başarmak üzere ve uygulamaların sürdürülebilirliğini güvence altına alacak şekilde yönetilmesidir.

Misyon
Yükseköğretim kurumunun “Neden varız?”, “Ne iş yaparız?” ve “Kime hitap ederiz? gibi soruları yanıtladığı ve var oluş sebebini açıklayan bildirgesi